Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA”

Construction work in progress

Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Tel/fax: 94 35 79 500 , 94 35 79 501

E-mail: wtz@bialogard.info
BIP: bip.wtz.bialogard.info

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
 /wtzbialogard/SkrytkaESP

Numery telefonów do pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” 943579 ‐xxx


WTZ: Sekretariat 500
WTZ: Dyrektor 501
WTZ: Świetlica 502
WTZ: Pracownia Gospodarstwa Domowego 503
WTZ: Pracownia Wikliniarska 504
WTZ: Pracownia Rękodzieła 505
WTZ: Pokój wyciszeń 506
WTZ: Pracownia Introligatorska 507
WTZ: Pracownia Plastyczna 508
WTZ: Pracownia Technik Różnych 509
WTZ: Pracownia Kinezyterapii 510
WTZ: Pracownia Ceramiczno – Edukacyjna 511