Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, która posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej ustalonym w treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej, posiada już takie orzeczenie, ale nie zostało w nim odnotowane wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu zmiany orzeczenia.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BIAŁOGARDZIE

  1. Podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Białogardzie (do pobrania poniżej)
  2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajeciowej wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  3. Ostatnia opinia psychologiczno-pedagogiczna