Pracownia Rękodzieła

Pracownia Rękodzieła

#

Pracownia Rękodzieła Artystycznego zapoznaje osoby uczestniczące w zajęciach z różnymi technikami z zakresu rękodzieła oraz możliwości ich zastosowania i wykorzystania w tworzonych pracach. Uczy łączenia różnych materiałów, doboru kolorów, projektowania wzorów, technik hafciarskich, wyszywania, zdobienia i szycia.
Uczestnicy wykonują serwety, poduszki, zabawki, stroiki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne, kompozycje kwiatowe, gobeliny, zdobią różne przedmioty metodą decoupage.
Udział w zajęciach ma na celu doskonalenie sprawności manualnych, koncentracji, dokładności i wytrwałości przy wykonywaniu prac.
Zajęcia w tej pracowni pozwalają rozwinąć wcześniej nabyte umiejętności i doskonalić nowe.
Kształtują umiejętność pracy w zespole, rozwijają wrażliwość estetyczną, mobilizują uczestników do twórczego myślenia oraz uczą odpowiedzialności za powierzoną pracę i kształtują prawidłowe relacje w grupie.
Zajęcia planowane są indywidualnie do możliwości i umiejętności uczestnika.
W ramach pracy prowadzone są również zajęcia z zakresu umiejętności i zaradności w czynnościach codziennych, higieny, zachowań norm społecznych- kultura życia i funkcjonowania w grupie.

#
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Katarzyna Kopczyńska