Pracownia Plastyczna

Pracownia Plastyczna

#

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie manualne uczestników, rozwijanie ich wyobraźni, wytrwałości i systematyczności. Ważnym elementem jest kreatywność w tworzeniu, poszukiwanie własnego języka i stylu. Służą temu 2 główne nurty: rzeźba w drewnie i malarstwo sztalugowe, które znajdują odzwierciedlenie w indywidualnych wystawach uczestników. Realizowane są również projekty użytkowe z drewna i innych materiałów.

#
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Marek Kopczyński