Pracownia Gospodarstwa Domowego

Pracownia Gospodarstwa Domowego

#

Pracownia Gospodarstwa Domowego jest pracownią istniejąca od początku funkcjonowania Warsztatu.
Uczestnicy w ramach zajęć na pracowni uczą się zaradności, odpowiedzialności im pracy zespołowej potrzebnej do samodzielnego egzystowania w życiu codziennym.. Biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, uczą się poprawnych zachowań konsumenckich oraz kształtowania cech niezbędnych w pracy:punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność.
Doskonalą i rozszerzają zdobytą wiedzę, dobierając odpowiednio składniki rozwijają smak i estetyką twórczą.
Podczas prowadzonych zajęć pracownia Gospodarstwa Domowego przygotowuje do:
-obsługi i zapoznania z narzędziami i sprzętem AGD (obsługa czajnika, zmywarki, pralki, kuchenki elektrycznej, miksera itp.)
-przygotowania prostych posiłków wg własnej inicjatywy(zup, sałatek warzywnych i owocowych, racuchów, ciast deserów itp.)
– poznania zasad zdrowego żywienia oraz sposobów przechowywania żywności
– poznania zasad prawidłowego sprzątania z zachowaniem zasad BHP
– w zakresie treningu ekonomicznego umiejętnego planowania wydatków
– umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz likwidowanie barier społecznych poprzez udział w wyjazdach integracyjnych
Uczestnicy przygotowują potrawy świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne na terenie Warsztatu co daje im dużo satysfakcji i radości. Wykazują się sprytem, zaradnością i do końca realizują postawiony cel.
Proces pracy jest mozolny i trudny, przebiega małymi krokami. Wszelka poprawa to owoc wielu powtórzeń i ćwiczeń. Teraz dzięki wszelkim postępom, nawet gdyby były one znikome osoba niepełnosprawna zdobyła nową pozycję:
– wobec pracy -nauczyła się uczyć
– w grupie – umie to czego nie umiała wcześniej.

#
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Barbara Sawiuk