O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej
“Szansa”

Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie istnieje od 25.10.1996 roku i był prowadzony przez Spółdzielnię „UNIA” w Koszalinie.
W 2010 roku miejsce Spółdzielni „UNIA” likwidującej swoją działalność w Białogardzie na mocy porozumienia zajęło Miasto Białogard przejmując od stycznia 2011 roku nadzór nad placówką.
W wyniku tej zmiany Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA” stał się nową miejską jednostką organizacyjną.
Miasto Białogard od początku przyjęcia placówki pod swoją kuratelę dążyło do polepszenia warunków jej działania. Dlatego też w 2012 roku podjęto decyzję o zmianie dotychczasowej siedziby Warsztatu znajdującej się przy ulicy Przejazdowej 1 na lokale przy ulicy Ustronie Miejskie 1, co pozwoliło na otwarcie nowych pracowni i dało możliwość dalszego rozwoju.
Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie jest placówką wsparcia z zakresu pomocy społecznej, finansowaną ze środków PFRON, Powiatu Białogardzkiego oraz Miasta Białogard. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie jest placówką koedukacyjną przeznaczoną aktualnie dla 35 uczestników.
Główną metodą terapeutyczną stosowaną w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest terapia zajęciowa prowadzona w siedmiu pracowniach profilowanych: gospodarstwa domowego, introligatorskiej, plastycznej, rękodzieła, technik różnych, wikliniarskiej, ceramiczno – edukacyjnej i umiejętności życia codziennego, w ramach których powstaje szereg ciekawych i niepowtarzalnych prac, możliwych do nabycia na kiermaszach organizowanych przez placówkę.
Ponadto uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje w kilku sekcjach, a ich praca i zaangażowanie doceniane jest w konkursach, przeglądach i zawodach na arenie ogólnopolskiej jak również międzynarodowej.
Dbając o rozwój społeczny podopiecznych Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA” ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc w wielu imprezach integracyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych na terenie Białogardu, a także w kraju.